Thông báo bảo trì toàn bộ máy chủ Barracks

Thời gian dự kiến: 15 phút

- Bắt đầu: 13h35 ngày 31/07/2020
- Kết thúc: 13h45 ngày 31/07/2020

Phạm vi:

- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

+ Cho rơi Lông Vũ + HHHT tại map Icarus All quái.Sub 2 - 3
+ Thêm giờ boss vàng vào 2h00 sáng
+ Vũ khí rồng trắng tại Huyế Lâu Sub 2 3


Hướng dẫn Auto: Sử dụng tiếng việt không dấu. Các ký tự có dấu các bạn để khoảng trắng.

Ví dụ :
Lông vũ: L ng v hoặc ng v
Huy hiệu Hoàng Tộc viết thành : H h H T hoặc Ho ng T c