ĐUA TOP PHÚ HỘ
( 13:00 22/07 đến 23:59' 30/07/2020)

Tính theo Event - Top Nạp Thẻ
Nap ATM vui lòng nạp trước 23:00
Nạp trên 20.000.000 Được quyền Nâng 5 Item + 11
Nạp trên 6.000.000 Được quyền Nâng 1 Item + 11► Phần Thưởng:


Top < 10.000.000 Gcoin
> 10.000.000 Gcoin
1 Vn0neHjt Vn0neHjt
2 MrChien MrChien
3 VietNam
4-5 xAcQuy - Zero