Vì lý do bận công việc nên mình lùi sự kiện đua top phú hộ đến 13h00 ngày 31/07/2020.
Xin trân trọng thông báo !!!