Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : Barracks
THỜI GIAN BẮT ĐẦU:
13H 20/07/2020

THƠI GIAN KẾT THÚC:
21H 21/07/2020


THÔNG TIN GIẢI THƯỞNGTOP PHẦN THƯỞNG
1 Thoran
2 tet12
3 VuongHuan
4 29S6
5 Shin
Lưu Ý:  • Ae vui lòng nt qua Fanpage vào 15h00 ngày 22/07/2020 để nhận giải.

VuongHuan