Chào các bạn Mutizen!

Vậy là máy chủ Barracks đã chính thức close test để chuẩn bị bước vào giai đoạn Open Beta. Sau đây BQT công bố thông tin Open chính thức để các Mutizen có thể hiểu hơn và nắm rõ thông tin cho giai đoạn này.

Thông tin máy chủ
  • EXP Sub PK: 220x
  • EXP Sub Non-PK: 200x
  • Drop: 10%
  • Exl Item Drop : Max 1 option Exl
  • Phiên Bản : Season 6.3
  • Open Beta : 13h00 ngày 22-07-2020STT Nội dung Ghi chú
1 Mở DROP Lông Vũ Sau 10 ngày Open Beta
2 Mở DROP Huy Hiệu Hoàng Tộc Sau 10 ngày Open Beta
3 Điều Kiện Lập Guild 150 Level
4 Tạo nhân vật mới 10 Reset - 4000 Point - 400 Level - 20.000.000 Zen
5 Ngày Open Được Reset 10 Resets
6 Max Option 1 Option
7 Drop zen 1%
Giới Hạn Reset Chính Thức Mu Chiến Thần
Thông Số Chú Thích
5 Reset/1 Ngày Những bạn vào sau Reset cho đến khi = Top 1
Ngày đầu tiền cho phép GHRS 10 lần.Phân Bố Sub-Server
Sub
Quái Vật
Giao Dịch
Hòm Đồ
PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Golbin Ủy Thác
1 Không Không Có Không
2 Không Không Không Có Không
3 Không Có Không Có
Không
4 Không Không Không Có Không
5 Không Không Có Không