I . ĐUA TOP KHỞI ĐỘNG
( 13:00 22/07 đến 23:59' 27/07/2020)

Tính theo BXH Tất Cả
Nếu Bằng Reset = Level thì tính Reset Cuối Sớm Nhất
► Phần Thưởng:


TOP Phần thưởng
1 300.000 Gcoin
20 Bless + 20 Soul
2 200.000 Gcoin
10 Bless + 10 Soul
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin

II. ĐUA TOP ALL
( 13:00 22/07 đến 23:59' 10/8/2020)

Tính theo BXH All
Nếu Bằng Reset = Level thì tính Reset Cuối Sớm Nhất


► Phần Thưởng:


TOP Phần thưởng
1 Cánh cấp 2 + Luck
2 Cánh cấp 2
3 Vũ khi rồng + Luck + Skill + 1 Option tự chọn
4-5 1 Ring + 1 Option


******************************


III . ĐUA TOP CHỦNG TỘC
( 13:00 22/07 đến 23:59' 05/08/2020)

Tính theo BXH Class
Nếu Bằng Reset = Level thì tính Reset Cuối Sớm Nhất
Phần thưởng Trao theo chủng tộc
► Phần Thưởng:TOP Phần thưởng
1 Vũ khí cấp 4 + Luck + Skill + 1 Option tự chọn
Giải thưởng nhận theo đúng chủng tộc
2 100.000 Gcoin
Vũ khí cấp 4 bao gồm : Gậy Kundun - Cuồng Phong Đao - Cung Thiên Mệnh - Ảo ảnh đao - Quyền Trượng Đại Vương - Khuyên Xích Quỷ - Nắm Đấm Bạch Hổ


V . ĐUA TOP PHÚ HỘ
( 13:00 22/07 đến 23:59' 30/07/2020)

Tính theo Event - Top Nạp Thẻ
Nap ATM vui lòng nạp trước 23:00
Nạp trên 20.000.000 Được quyền Nâng 5 Item + 11
Nạp trên 6.000.000 Được quyền Nâng 1 Item + 11

► Phần Thưởng:


Top < 10.000.000 Gcoin
> 10.000.000 Gcoin
1 Wings 2 + May Mắn + Manalost + 11 Vũ khí rồng cấp 2 + Luck + Skill + 1 Option tự chọn +11
2 Wings 2 + May mắn + Manalost Vũ khí rồng cấp 2 + Luck + Skill + 1 Option tự chọn + 9
3 Wings 2 + Manalost Vũ khí rồng cấp 2 + Luck + Skill + 1 Option tự chọn
4-5 Wings 2 + May mắn Vũ khí rồng cấp 2 + Luck + Skill + 1 Option tự chọnVI . ĐUA BANG HỘI
( 13:00 22/07 đến 23:59' 12/08/2020)
Tính theo BXH Guild
Số lượng thành viên Max 1 Guil là 40 member

► Phần Thưởng:


TOP Phần thưởng
1 200 Bless + 200 Soul
Wing 2 + Luck tùy chọn
2 150 Bless + 150 Soul
Wing 2 trắng


******************************
Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :- Truy tìm GM
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PK
- Công Thành Chiến