Tổng Hợp Thời gian Diễn ra Sự kiện MU Chiến Thần

Tên Sự KiệnSub-Server
Thời Gian
Map (Tọa Độ)
Ghi Chú
Boss Vàng ( Săn Boss 2-3 0:00 - 4:00 - 2:00 - 8:00 - 12:00 - 16:00 - 20:00 - 22:00
Bắt đầu 0:00
Boss Vàng xuất hiện ngẫu nhiên tại Lorencia Hàng ngày
Boss Kundun 2-3- 24h / 1 lần

Kalima 7
Chúa tể Kundun Xuất hiện khi Server bảo trì xong và hồi sinh lại sau khi Boss chết 24h

Hàng ngày
Medusa EVent 2-3 19h45

Medusa xuất hiện tại SwampEvent Cổng 3h
Tọa độ 220 - 144
Hàng ngày
Dungone Đại Chiến 1 21:40 Maps Dungone 3
Item 380 thường và đồ ex cấp 2 3 4 5
Hàng ngày
Truy tìm GM 1 9:00
15:00
21:00
Hộp quà GM Hàng ngày

Sky Event

1

20h20- 12h 20

Devias - NPC Hoa Tiên
Exp - Item cao cấp
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu
(CHAO CASTLE)
2-3 4 tiếng 1 lần
bắt đầu từ 1h
Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP)
[VIP] Cấp 8 (Khi tiêu điệt đủ 500 quái sẽ rơi ngọc ở dưới chân)
Tất cả 2 Tiếng 1 lần Bắt đầu từ 00:00 Quái ít hơn BC vì nhiều khung giờ Drop Ngọc Tiêu diệt đủ 500 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Huyết Lâu Huyết Lâu (VIP) Cấp 8 (Khi tiêu điệt đủ 500 quái sẽ rơi ngọc ở dưới chân) 2-3 Thời gian:
00:30
04:30
08:30
12:30
18:30
20:30
Drop Ngọc Tiêu diệt đủ 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Dopple Tạm khóa Tạm khóa Tạm khóa Tạm khóa
Hit and Up Event Tất cả 00h20 - 02h20-05h20-08h20-11h20-14h20 - 20h20 Exp - Drop Hàng ngày
Chiến Trường Tống Kim 3

16h -22h
PK Chiến Trường

Hàng Ngày
Binh Đoàn Thỏ Ngọc 2-3 00:40 - 08:40 - 12:40 - 20:40


Lorencia Cổng 6h tọa độ 197 - 117
Ngọc - Zen
Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 2-3 Cập Nhật Trong Game Săn bàn tay Maya sẽ không rơi Item. Săn Boss NightMar sẽ rơi Item EXL cấp cao
Đồ 380 trắng và đồ ex cấp 1 2 3 ( Máp K3 )
Hàng ngày
Binh Đoàn Phù Thủy Tất cả 2h / 1 lần

Lorencia, Devias , Noria tọa độ ngãu nhiên
Chao và Nhẫn Phù thủy Hàng ngày
Summer Event 2-3 07:40 15:40 18:40 - 23:40 Lorencia Cổng 6h tọa độ 204 - 125
Ngọc - Zen
Hàng ngày
Binh Đoàn Pháp Sư + Rồng Đỏ Tất Cả 01h50 - 07h50 - 13h50 - 19h50

B hoặc S Hàng ngày
Rồng Thiêng Đại Chiến 1 20:50 Map Vulcanus - Đồ Cấp 3 4 5 Hàng ngày
Nhện Selupan 1 9:20 - 21:20 Raklion
ĐỒ CẤP 5 6
Hàng NgàyMU CHIẾN THẦN
XIN KÍNH BÁO