Hiện nay đang xuất hiện hiện tượng giả danh NPC Sieu Boss giả danh ADM để đi lừa đảo bán đồ .

BQT khẳng định với các bạn là Mu Chiến Thần không webshop . BQT không bán , cho hay tham gia gì vào game cả . vì vậy ko bao giờ có chuyện BQT tuồn đồ vô game hay bán chui gì cả .

1.BQT MU Chiến Thần xin khuyến cáo các bạn không nên đưa thông tin tài khoản hay card v.v.. cho ai ngoài game cũng nhu trong game, chúng tôi chỉ hỗ trợ game chứ không lấy thông tin hay yêu cầu các bạn đưa thẻ v.v..

2. BQT cũng không bán đồ , nếu bán ngoài web đã bán không việc gì phải bán 1,2 cái trong game ! Các bạn nhớ rõ điều này

3.GM chỉ vào game tổ chức event, không yêu cầu thông tin của người chơi cũng như không yêu cầu hỗ trợ qua Facebook

4.MU Chiến Thần không sử dụng kênh chat yahoo hỗ trợ chỉ sử dụng diễn đàn

5.Facebook chỉ hỗ trợ cũng không hỏi đáp thông tin người chơi