Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : Barracks
THỜI GIAN BẮT ĐẦU:
13H 20/07/2020

THƠI GIAN KẾT THÚC:
21H 21/07/2020


THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG


TOP PHẦN THƯỞNG
1 150.000 Gcoin
2 100.000 Gcoin
3 60.000 Gcoin
4 50.000 Gcoin
5 40. 000 GcoinLưu Ý:


  • Tự Ném Box Kundun Test tỉ lệ.