Các bạn dow chương trình Unikey 4.0 RC2 :

Sau đó các bạn mở chương trình Unikey4.0 RC2 ra. Chọn bảng mã UTF-8 Literal và kiểu gõ telex:


Cách Chỉnh Tự Động nhặt 1 số vật phẩm trong Game !!!
Huy Chương vàng=Huy ch V
Huy chương bạc=Huy ch B
Huy ch --> Huy chương vàng ,bạc or Huy --> Huy chương và Huy hiệu kundun
Chaos --> Thẻ bài Chaos
ng v --> Lông vũ
Condor --> Linh hồn Condor
u Tr --> Gấu Trúc
i Qu --> Đại Quỷ
Nanh --> Nanh máu
nh ch --> Thánh chỉ (muốn nhặt Thánh chỉ+8 thì nên train ở bãi cao)
Sekero --> Mẩu thư Sekeromikon
Hoa Mai --> Hoa Mai Vàng
Dopple --> Biểu tượng Dopple
Lucky --> Lucky Coin
Santa --> Thiệp mời của Santa
i ch --> Lời chú giải
Rena --> Đồng Rena
Ngôi Sao Thiên Giới : "ôi Sao" hoặc "Sao Thi" hoặc "iên Gi".
-------------------------------------------------------------------------------
Hoặc mọi người có thể coppy các chữ dưới đây . và coppy vào mục AUTO Nhé !!

hoÃ*ng tộc = huy hiệu hoàng tộc
Hỗn Nguyên = Chao
Sáng Tạo = Cre
Ước Nguyện = BLess
Tâm Linh = Soul
Sinh Mệnh = Life
sao +5 = sky
Lông vũ = Lông vÅ©
Gấu Trúc = Gấu Trúc
Đại quỷ = Đại quá»·
Lời chú giải = Lời chú giải
Dopple = Dopple
Lucky = Lucky
Sekeromikon = Sekeromikon
Condor = Condor
Thánh chỉ = Thánh chi
Nanh máu = Nanh máu
Chìa khóa Quỷ= Chì khẪ³ Quá»·
Con mắt Quỷ = Con mắt Quá»·
Banh Xuan = Bánh Xuân
Ruou... = Rượu Xuân